Головне меню

PDF Друк e-mail

Про підсумки розвитку галузі освіти Зарічненщини

у 2011-2012 навчальному році та завдання

на 2012-2013 навчальний рік

Доповідь начальника відділу освіти

Зарічненської райдержадміністрації А. Мосійчука

Упродовж 2011-2012 навчального року відділом освіти райдержадміністрації, навчально - методичним центром, навчальними закладами та установами освіти району на виконання Конституції України, законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, інших нормативно-правових документів, реалізацію Указів Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування розвитку освіти в Україні” та „Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”, „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки, програми діяльності Кабінету Міністрів України, прийнятих розпорядженнями голови обласної адміністрації i затверджених ceciєю обласної ради цільових програм, а також ухвали районної серпневої педагогічної конференції 2012 року вжито заходи для забезпечення функціонування галузі освіти області, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців регіону до якісної освіти.

Зусилля відділу освіти, навчально-методичної служби за активної підтримки районної державної адміністрації, районної ради, громадян району, депутатів усіх рівнів, були зосереджені на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку освіти, визначених серпневою конференцією педагогічних працівників 2011 року, подолання наявних проблем, вирішення перспективних завдань.

icon Завантажити доповідь (232.5 kB)

 

Основними завданнями та пріоритетними напрямами роботи на 2011-2012 навчальний рік серпневою педагогічною конференцією було визначено:

забезпечення реалізації районних програм розвитку галузі;

збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою;

підготовка до впровадження нового Державного стандарту початкової освіти;

забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

подальше впровадження системи профільного навчання;

удосконалення структури та ефективності роботи шкільних округів;

подальшу інформатизацію та комп’ютеризацію навчально-виховного процесу;

оновлення існуючої комп’ютерної техніки;

забезпечення функціонування у загальноосвітніх навчальних закладах мережі Інтернет з використанням високошвидкісних каналів;

використання інформаційно-комунікаційних Інтернет-технологій для створення єдиного освітнього інформаційного простору;

постійну актуалізацію системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, підготовку вчителів та вихователів до роботи в умовах профільного навчання, інклюзивної освіти;

упровадження моніторингових досліджень, експертизи якості освіти як основи підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

підвищення результативності природничо-математичної освіти учнів шляхом впровадження нових технологій у викладанні цих предметів та поліпшення матеріально- технічної бази;

посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді;

збільшення охоплення дітей позашкільною освітою, технічне оснащення районних позашкільних закладів;

розвиток фізкультурно-масової роботи;

удосконалення проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів;

сприяння забезпеченню соціальних гарантій педагогічних працівників;

збільшення показника підвезення до шкіл учнів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності.

Забезпечення реалізації районних програм розвитку галузі

Для виконання поставлених завдань в районі забезпечено розробку та реалізацію районних програм розвитку освіти з відповідним фінансуванням.

У 2011 році районною радою затверджено районну цільову соціальну програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, Програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, Програму впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах району на період до 2015 року, Програму розвитку дошкільної освіти району на 2011-2017 роки, Програму роботи з обдарованою молоддю на 2011-2014 роки, Програму „Шкільний автобус”.

Завершено реалізацію Програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін. Упродовж 2011 року районною державною адміністрацією організовано закупівлю обладнання для 2 кабінетів фізики, 2 – хімії, 2 – біології.

Однак це лише незначна частина від потреби. У більшості навчальних закладів обладнання не поновлювалося більше 20-30-ти років.

На реалізацію районної Програми роботи з обдарованою молоддю району на 2011-2014 роки з районного бюджету у 2011 році використано 15,0 тис. грн. У 2012 році передбачено 29,5  тис. грн. – на виплату відповідних премій обдарованій молоді та педагогічним працівникам, які підготували призерів інтелектуальних змагань обласного та Всеукраїнського рівнів.

Розв’язання проблем освіти і науки здійснюється через виконання основних завдань цієї програми, а саме: підвищення рівня науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення роботи з обдарованою молоддю; визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю, використання інноваційних методів роботи; науково-методичний та психолого-педагогічний супровід виявлення відбору та підтримки обдарованої молоді, розроблення індивідуальних програм; сприяння підвищенню соціального статусу обдарованої молоді та її наставників; удосконалення професійної підготовки (перепідготовки) педагогічних працівників, забезпечення скоординованої діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій з розвитку обдарованої молоді; забезпечення стимулювання обдарованої молоді та її наставників.

Виконання цієї Програми забезпечує підтримку розвитку творчого потенціалу здібних та обдарованих учнів. Систематично проводиться робота щодо виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку, створення класів та груп з поглибленим вивченням предметів, збільшення кількості гуртків та забезпечення доступності позашкільної освіти. У районі реалізовуються заходи, спрямовані на залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, забезпечено проведення Всеукраїнських олімпіад і конкурсів.

З метою впровадження механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у шкільній практиці розпорядженням голови райдержадміністрації схвалено Програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, яка затверджена відповідним рішенням сесії районної ради. Заходами Програми передбачено поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти, зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення предметів природничо-математичного циклу, створення умов для подальшого розвитку інтересу учнівської молоді до природничо-математичних наук, забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів, створення умов для розвитку наукових досліджень у галузі математики, фізики, хімії, біології, географії, що в подальшому сприятиме розвитку інноваційної економіки на основі інтеграції освітньої, наукової та виробничої діяльності. Зокрема, у 2011 році з обласного та районного бюджетів виділено на ці цілі 320, 0 тис.грн.

Другий рік з районного бюджету фінансується районна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року. У 2011 році на реалізацію її заходів використано 43,0 тис. грн.

 

Дошкільна освіта

Суттєві зміни відбулися за звітний період у нормативно-правовій системі дошкільної освіти.

У травні цього року затверджено два важливі документи – нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти України та оновлену програму розвитку дітей старшого дошкільного віку Впевнений старт”. Ці документи доопрацьовані відповідно до вимог сьогодення та узгоджені з новим Державним стандартом початкової загальної освіти для забезпечення наступності між дошкіллям та школою.

На виконання Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти в Україні до 2017 року та резолюції І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти, з метою підняття престижності професії педагога дошкільного навчального закладу, визначення та об’єднання потенціалу дошкільної освіти різних регіонів України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України оголошено проведення в м. Києві 27 вересня 2012 року Всеукраїнського Дня дошкілля.

Вирішення проблем дошкільної освіти стає все більш пріоритетним напрямом у державі загалом і в районі зокрема.

У відповідності до вимог Закону України "Про дошкільну освіти" районною державною адміністрацією та районною радою передбачено значні асигнування на розвиток та розширення мережі закладів дошкільної освіти. В Зарічненському районі діє 20 дошкільних навчальних закладів, з них 7 з повним робочим днем (смт. Зарічне «Струмочок», смт.Зарічне «Сонечко»  с. Серники, с. Кухітська Воля, с.Кухче, с. Неньковичі, с.Дібрівськ) та 13 – з короткотривалим перебуванням (села Бродниця, Борове, Млинок, Річиця, Новорічиця,  Локниця, Морочне, Мутвиця, Вичівка, Вовчиці, Кутин, Привітівка  с. Перекалля).

На сьогоднішній день в Зарічненському  районі нараховується 3057 дітей віком від 1 до 6 років. Дошкільною освітою в дошкільних закладах охоплено 23% дітей від загальної кількості.

Окрім цього, дошкільнят, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, охоплено альтернативними способами дошкільної освіти: соціально-педагогічним патронатом та заняттями в групах підготовки до навчання в школі при загальноосвітніх навчальних закладах.

У районі нараховується  519 дітей п’ятирічного віку, 70% з них охоплено дошкільною освітою в дошкільних навчальних закладах : 94%- місто, 63%- село.

Окрім цього, діти 5-ти річного віку,  які не відвідують дошкільні навчальні заклади, охоплено альтернативними способами дошкільної освіти: соціально-педагогічним патронатом та заняттями в групах підготовки до навчання в школі при загальноосвітніх навчальних закладах.

З метою розширення мережі дошкільних закладів та забезпечення належного рівня дошкільної освіти в районі,  на 2012 рік передбачено реорганізацію 2-х дошкільних навчальних закладів з короткотривалим перебуванням в селах Борове та  Вичівка, в дошкільні навчальні заклади з повним робочим днем.

Виконання таких завдань дозволить охопити дошкільною освітою більше дітей дошкільного віку.

Мережа ДНЗ станом на 20 серпня 2012 року така:

ДНЗ з повним робочим днем -7, з них: місто - 2, село - 5. ДНЗ з короткотривалим перебуванням - 13, з них у селі - 13. Всі заклади - комунальної форми власності.

Надалі потребує вирішення проблема розширення мережі санаторних та груп спеціального призначення, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС.

Разом з тим існують проблеми, які вимагають вирішення на рівні держави:

ряд обмежень щодо застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів;

потребує зміни формула розрахунків міжбюджетних трансфертів на дошкільну освіту.

 

Загальна середня освіта

Забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Упровадження профільного навчання

У 2011-2012 навчальному році забезпечено функціонування 29 загальноосвітніх навчальних закладів, де навчалося 5152 учні. У районі спостерігається зменшення спаду кількості школярів.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів району в основному задовольняє потреби жителів регіону. Проведено ряд оптимізаційних заходів, що дало змогу підвищити якість навчально-виховного процесу, покращити доступ як дошкільнят, так і школярів до якісної освіти та показник охоплення профільним навчанням.

Питання оптимізації потрібно розв’язувати у комплексі: створювати відповідну нормативну базу; зміцнювати та модернізувати матеріально-технічну базу навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів,   покращувати забезпечення  підвезенням; унормовувати розвиток освітніх округів як основної ланки освітнього середовища.

Відділом освіти вжито ряд заходів щодо впорядкування мережі загальноосвітніх навчальних закладів та створення відповідних умов для дітей щодо здобуття якісної загальної середньої освіти.

Потребують перегляду нормативи наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку зі зміною демографічної ситуації, необхідністю проведення оптимізації мережі закладів освіти.

Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі освіти, керівники навчальних закладів уживають заходи щодо створення умов для навчання учнів молодших класів.

За статистичними даними згідно з формою № 77-РВК на початок 2011-2012 навчального року усі діти та підлітки шкільного віку були охоплені навчанням. У районі створені умови для здобуття повної загальної середньої освіти усіма дітьми та підлітками шкільного віку за денною, екстернатною та індивідуальною формами навчання.

Керівниками загальноосвітніх навчальних закладів проводиться відповідна організаторська та роз'яснювальна робота щодо забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти. Як результат, різними формами навчання було охоплено 5278 дітей шкільного віку:

-   5152 дитини навчалися в загальноосвітніх навчальних закладах району;

-   39 дітей здобували освіту на індивідуальній формі навчання , як діти з особливими освітніми потребами;

-   51-на екстернаті;

-   92- у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації; -35-уПТНЗ.

Всього по району 62 дитини та підлітки не охоплені здобуттям повної загальної середньої освіти, з них 11 - навчаються у спеціальних навчальних закладах, для дітей , які мають вади розумового розвитку, 41 - хворі, що не підлягають навчанню, 9 дітей шестирічного віку, які не пішли в перший клас. Протягом 2011- 2012 навчального року всі діти та підлітки шкільного віку Зарічненського району були охоплені навчанням.

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів здійснюють постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, з'ясовуються причини відсутності учнів на уроках. Питання зайнятості учнів обговорюється на загальношкільних батьківських зборах, нарадах при директорі, методичних об'єднаннях класних керівників, виносяться на засідання педагогічної та піклувальної рад школи. У загальноосвітніх навчальних закладах проводиться моніторингове дослідження відвідування учнями навчальних занять. Однак, в окремих навчальних закладах питання відвідування учнями навчальних занять залишається проблемним.

Забезпечується впровадження профільного навчання в районі, що сприяє виявленню, розкриттю та реалізації індивідуальних здібностей, талантів і нахилів учнівської молоді. Протягом 2011-2012 навчального року профільним навчанням було охоплено 575 учнів району у 13 навчальних закладах, з них 488– в сільській місцевості у 11 закладах. Найчисельнішим є природничо-математичний напрям – за цим профілем навчається 241 учнів району. Знання із суспільно-гуманітарних дисциплін здобувають 754 учнів, філологічний напрям опановують 125 учнів. За програмами спортивного та технологічного профілів навчаються 20 та  27 учнів відповідно.

Ставлячи пріоритетним подальше впровадження профільного навчання в районі, велику увагу маємо приділяти активізації діяльності освітніх округів. Нині в районі функціонує 6 освітніх округів Визначено базові (опорні) навчальні заклади. Структурується управлінська та методична робота округів.

Показник кількості учнів на один комп’ютер зменшився до 14.

Усі загальноосвітні навчальні заклади району , в тому числі і ті, які функціонують у сільській місцевості, у повному обсязі забезпечено навчальними комп’ютерними комплексами. У 3 загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів обладнано по два НКК.

Однак уже 19 відсотків НКК, які придбані до 2005 року, потребують оновлення.

Станом на червень 2012 року 29 загальноосвітніх навчальних закладів, підключено до глобальної мережі Інтернет, що становить 100% (у 2009 році – 10%). У навчальних закладах району широко використовують технології з підключення до мережі Інтернет надані ВАТ „Укртелеком”, „ІнтерТелеком” (з використанням технологій CDMA-зв’язку). Залучаються альтернативні джерела фінансування Інтернет-послуг.

Разом з тим при впровадженні курсу „Сходинки до інформатики” з 2013-2014 навчального року у початковій школі виникає потреба із забезпечення навчальних закладів навчальними комп’ютерними комплексами та кваліфікованими фахівцями з викладання цього курсу саме в початкових класах.

Із метою широкого ознайомлення громадськості з освітянською галуззю у відділ освіти райдержадміністрації функціонує Web-сайт (zarosvita.rv.ua),  який регулярно поновлюється інформаційними матеріалами про стан освітянської галузі району.

Відділом освіти організовано електронний документообіг зі всіма навчальними закладами засобами електронної пошти.

Подальше впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес вимагає відповідно більшої готовності педагогічних працівників до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні та осучаснення самого обладнання. Тому з березня 2012 року запрацював інформаційно-навчально-комунікаційний освітянський ВЕБ-портал http://rivneosvita.org.ua/ „Освіта Рівненщини” для всіх учасників навчально-виховного процесу. Метою створення порталу є повноцінне застосування дистанційно навчальних контентів для підвищення кваліфікації педпрацівників; забезпечення мобільної управлінської, методичної роботи, комунікації фахових груп учасників навчально-виховного процесу як управлінців, методистів усіх рівнів, так і вчителів-предметників. Із березня 2012 року видається електронна версія освітянської газети.

У 2011 році загальноосвітні навчальні заклади району поповнено дидактичними програмними засобами, електронними підручниками для викладання навчальних предметів із використанням інформаційно-комунікаційних технологій у кількості 108 примірників.

Однак повноцінне використання Інтернет-ресурсів ускладнюється у навчальних закладах сільської місцевості. Потрібен високоякісний швидкісний Інтернет. Необхідно внести відповідні зміни у програму «Сто відсотків», передбачивши цільове фінансування для цих потреб у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

Упровадження інклюзивної освіти у загальноосвітні навчальні заклади

Сьогодні особливої значущості набуває проблема інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами та їх інтеграції в загальноосвітній простір. Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна співпраця педагогів, батьків, учнів та громадськості.

Основним завданнями інклюзивного навчання є: здобуття дітьми з особливими освітніми потребами відповідного рівня освіти у середовищі однолітків згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти; забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей; забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу; створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивними формами навчання, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими потребами з іншими учнями; надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами та залучення батьків до розробки індивідуальних програм навчання.

У складі відділу освіти постійно функціонує психолого-медико-педагогічна консультація.

Однак для супроводу дітей із особливим освітніми потребами в районі існує проблема недостатнього кадрового забезпечення навчальних закладів: відсутність на місцях спеціалістів-дефектологів та асистента вчителя.

Відділом освіти та методичної служби району запроваджено системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей з особливими потребами на освіту; оновлюються банки даних цих дітей.

Проте забезпеченість дітей, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку, підручниками і наочними дидактичними посібниками є частковою і потребує оновлення.

Для науково-методичного та організаційного забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо питань інклюзивного та інтегрованого навчання навчально – методичний центр відділу освіти тісно співпрацює із лабораторією інклюзивної та кафедрою корекційної освіти при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Творча обдарованість

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 567 учнів із 29 загальноосвітніх навчальних закладів, що на 38 % більше від загального числа учасників у минулому році  (проти 412 учасників).

Найчисельнішими були олімпіади з математики (77 учасників), української мови та літератури (62 учасники), історії (57 учасників), біології (56 учасників), географії (51 учасник),фізики (47 учасників), хімії (44 учасники).

Учасникам змагань були запропоновані різнорівневі, різнопланові за змістом та обсягом завдання, що вимагали від школярів  високого рівня компетентності з предметів, логічного мислення, творчості, вміння аналізувати, синтезувати, узагальнювати набуті знання.

Переможцями ІІ етапу олімпіад стали 165 учнів із 23 загальноосвітніх навчальних закладів, що становить 79% від загальної кількості шкіл.

Статус найсильніших підтвердили команди  школярів Зарічненського навчально - виховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» (39 переможців і призерів, що становить 24% від загальної кількості переможців), Серницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ( 20 переможців і призерів), Зарічненської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів (17 переможців і призерів), Дібрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (11 переможців  і призерів).

Найкращі результати серед загальноосвітніх  навчальних закладів  І-ІІ ступенів показали учні Бутівської, Бродницької, Вовчицької шкіл.

Жодного призового місця не вибороли учасники олімпіад з Нобельської, Прикладницької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Задовженської, Зарічненської, Олександрівської, Острівської, Перекальської, Привітівської , Храпинської загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів. Це свідчить про те, що  учні не вміють грамотно і логічно викласти свою думку, складати прогноз, встановлювати зв”язки, синтезувати знання та в повному обсязі не володіють теоретичним матеріалом.

По одному призовому місцю здобули учні Млинківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Іванчицької, Річицької загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів.

Значна частина загальноосвітніх навчальних закладів представила команди в неповному складі, в тому числі із значним контингентом учнів (Вичівська, Кухітсько-Вільська, Кухченська, Локницька, Морочненська, Млинківська, Новорічицька, Неньковицька загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів).Окремі учасники команд взагалі не приступили до виконання завдань або виконують їх на низькому рівні.

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад брали участь 44 учні  загальноосвітніх навчальних закладів району, з них вибороли дипломи ІІ ступеня з біології – 1 учень (Соломко Яна, учениця 9 класу Дібрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів), дипломи ІІІ ступеня – 12 ( з української мови та літератури – Аліксеюк Єлизавета, учениця 8 класу, Ковтунович Наталія, учениця 10 класу Зарічненського НВК «загальноосвітня школа І ступеня - гімназія, Дейнеко Альона, учениця 10 класу Кухченської ЗОШ І-ІІІ ступенів, з німецької мови – Репецька Ніна, учениця 11 класу Кухітсько – Вільської ЗОШ І-ІІІ ступенів, з історії – Мельникович Сергій, учень 9 класу Зарічненського НВК «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія, Карпенюк Іванна, учениця 11 класу Зарічненського НВК «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія, з математики – Добішук Василь, учень 11 класу Зарічненського НВК «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія, з фізики – Шокрута Микола, учень 11 класу Кухітсько – Вільської ЗОШ І-ІІІ ступенів, з хімії – Поліщук Владислав, учень 11 класу Новорічицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Полюхович Любов, учениця 11 класу Зарічненського НВК «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія, з географії – Репецький Андрій, учень 10 класу  Зарічненського НВК «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія, з ІКТ – Літвинчук Микола, учень 11 класу Морочненської ЗОШ І-ІІІ ступенів ).

Результати ІІІ етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад свідчать про достатній рівень знань учасників обласних змагань. Більшість учнів успішно справились із завданнями, виявили глибоке розуміння законів, теорій,  продемонстрували вміння творчо застосовувати теоретичні знання на практиці, обґрунтовувати одержані результати, робити узагальнення та висновки, відстоювати власну думку. Все це свідчить про систематичну, цілеспрямовану роботу тих  педагогічних колективів навчальних закладів, які підготували переможців, а також окремих учителів району з обдарованими дітьми та талановитою учнівською молоддю.

У порівнянні з минулим роком кращі здобутки мають школярі району, це викликано збільшенням кількості переможців ІІІ етапу з 12% до 30% від загальної кількості учасників.

Всеукраїнські учнівські олімпіади проведені на належному організаційному та науково-методичному рівні. За їх підсумками підготовлені  накази відділу освіти з конкретними аналізами та прізвищами переможців, а також учителів, що їх підготували.

Відповідно до наказу відділу освіти Зарічненської райдержадміністрації  № 28 від 27 лютого 2012 року « Про проведення олімпіади "Юне обдарування -2012"», із метою виявлення, підтримки та  розвитку творчого потенціалу учнів 12 квітня  2012 року на базі Зарічненського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня -гімназія» проведено олімпіаду "Юне обдарування" для учнів четвертих класів з української мови , математики, курсу "Я і Україна".

В олімпіаді взяли участь 59 учнів із 24 загальноосвітніх закладів району.  Серед 9 призерів  – представники  7  загальноосвітніх шкіл району.

Найкращі результати ( за середнім  балом ) отримали   команди Зарічненського НВК «загальноосвітня школа І ступеня - гімназія», Млинківської ЗОШ І-ІІІ ст.,  Серницької ЗОШ І-ІІІ ст., Перекальської ЗОШ І-ІІІ ст.

Переможцями  конкурсу ( І місце) у всіх номінаціях стали учні  Зарічненського НВК «загальноосвітня школа І ступеня –гімназія» Масюк Юля, Ярута Дмитро, Саган Олесь.   Призове ІІІ місце    у номінації «Я і Україна» обласного етапу конкурсу виборов учень 4 класу Зарічненського НВК «загальноосвітня школа І ступеня-гімназія»  Дмитро Ярута.

У І етапі цьогорічного Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт взяли участь 22 учні 8 – 11-х класів із 7 загальноосвітніх навчальних закладів району (Зарічненського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія», Зарічненської загальноосвітньої школи ІІ – ІІІ ступенів, Млинківської, Морочненської, Мутвицької, Серницької загальноосвітніх шкіл І – ІІІ ступенів, Вовчицької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів), що на 4,8 % більше, ніж у минулому році (у 2011 році – 21 учень). Робота проходила у семи відділеннях: філології і мистецтвознавства (8 учасників), історії (3 учасники), філософії та суспільствознавства (4 учасники), наук про Землю (1 учасник),  математики (3 учасники), фізики і астрономії (2 учасники), хімії та біології (1 учасник).

Найчисленнішою за кількістю учасників є секції  української літератури (5 чоловік), математики (3 чоловіка), історичного краєзнавства (3 чоловіка). Двома учасниками представлена секція релігієзнавства та історії релігії. По 1 учаснику у секціях української мови, фольклористики, англійської мови, правознавства, філософії, географії та ландшафтознавства, теоретичної фізики, експериментальної фізики, психології.

Найбільшу кількість учасників представили Зарічненський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» – 12 учнів,  Зарічненська загальноосвітня школа ІІ – ІІІ ступенів – 5  учнів. Млинківська, Морочненська, Мутвицька і Серницька загальноосвітні школи І – ІІІ ступенів, Вовчицька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів були представлені 1 учасником. Значна частина конкурсантів займаються науково-дослідницькою роботою другий або третій рік, неодноразово були переможцями або призерами  І етапу конкурсу-захисту,  дійсними членами Малої академії наук за підсумками ІІ етапу (1 учень). Відрадно те, що до науково-дослідницької роботи долучаються учні із віддалених загальноосвітніх навчальних закладів (Млинківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів), із шкіл з малим контингентом учнів (Вовчицької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів). Серед учасників І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт більшість учнів є одночасно переможцями районних і учасниками обласних олімпіад із базової дисципліни.

На конкурс були подані роботи з актуальних питань української літератури, української та англійської мов, фізики, психології, математики, проблем економічного розвитку району, запропоновані наукові дослідження особливостей місцевих мікротопонімів, звичаїв, обрядів, історичного минулого рідного краю тощо. Кращими визнані наукові роботи Карпенюк Іванни (Зарічненський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія», дійсний член Малої академії наук, секція «Релігієзнавство та історія релігії»), Ковтунович Наталії (Зарічненський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія», секція «Українська література»), Полюхович Наталії (Зарічненський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія», секція «Українська мова»), Супрунюк Іванни (Мутвицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, секція «Історичне краєзнавство»), Конопліцької Юлії (Зарічненський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія», секція «Релігієзнавство та історія релігії»), Куликович Тетяни (Зарічненський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія»,  секція «Філософія»), Лясковця Сергія (Зарічненський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія», секція «Математика»), Місюри Анатолія (Зарічненський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія», секція «Психологія»), Літвинчука Миколи (Морочненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, секція «Теоретична фізика»). Саме ці учні представляли команду району на ІІ етапі конкурсу. Рівень підготовки учнів, цінність власного наукового дослідження та  професіоналізм наукових керівників забезпечили успіх  трьох членів команди та перемогу на обласному рівні (ІІІ місця).

Високим рівнем науковості, новизни, творчості, значним особистим внеском  у проведенні досліджень характеризуються роботи Шваї Марії (Вовчицька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів, секція «Українська література»), Алексіюк Єлизавети (Зарічненський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія», секція «Фольклористика»), Полюхович Марини (Серницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, секція «Експериментальна фізика»),  Пукало Діани (Зарічненська загальноосвітня школа ІІ – ІІІ ступенів, секція «Історичне краєзнавство»), Охремчука Миколи (Зарічненська загальноосвітня школа ІІ – ІІІ ступенів, секція «Географія та ландшафтознавство»).

Конкурс засвідчує, що науково-дослідницька робота з учнями організовується на базі загальноосвітніх навчальних закладів, де навчаються учні-дослідники і працюють педагогічні працівники, які є їх науковими керівниками. Для цього використовується матеріально-технічне забезпечення закладу, зокрема, комп’ютерна техніка, база навчального кабінету з відповідного напрямку дослідництва, література, наявна в шкільних, сільських та районній бібліотеках. У Зарічненському навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» сповна використовуються в роботі з учнями можливості Інтернету, сучасний кабінет інформаційних технологій, мультимедійні засоби навчання. Більшість членів районного товариства «Обдарована дитина» мають постійний доступ до всесвітньої мережі безпосередньо у своїх закладах. Юні дослідники відділень історії, наук про Землю, філології та мистецтвознавства тощо використовують базу Музею української вишивки, який діє у Мутвицькій загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, Музею історії села «Берегиня», відкритого на базі Морочненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, та районного краєзнавчого музею в Зарічному. З метою широкого доступу до різноманітної інформації налагоджена співпраця з районною санепідемстанцією, лікарнею, держлісгоспом, ветеринарною лікарнею, іншими службами та організаціями району. Школярі Мутвицької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, Зарічненського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія»  тісно співпрацюють із музеями і центрами Рівного, Пінська (Білорусь), Польщі (наукові керівники – Тумаш В. М., Павлович В. В.).

Контрольні випробування з базових дисциплін засвідчили належну підготовку учнів Зарічненського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія», Морочненької, Мутвицької загальноосвітніх шкіл І – ІІІ ступенів, Вовчицької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів, які виконали більшість запропонованих завдань, творчо підійшли до розв’язання завдань ІІІ рівня складності.

Найбільш підготовлені до захисту науково-дослідницьких робіт були учні, яких навчають вчителі: Швая М.М. (Вовчицька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів), Андросюк Т.А. (Мутвицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів),  Палій С.М., Кирикович З.Л., Тишковець Л.В., Дричко Н.М. (Зарічненський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія»), Конопліцька В.Ф. (Зарічненська загальноосвітня школа ІІ – ІІІ ступенів), Чередько Д.А. (Серницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів), що свідчить про належну  роботу цих вчителів з обдарованими дітьми.

У цьому навчальному році школярі району вдруге взяли участь в обласному турнірі юних фізиків, який проходив у листопаді на базі РОІППО. Команду району представляли 4 учні 10 – 11-х класів Кухітсько-Вільської ЗОШ І – ІІІ ст. (вчитель – Сидунець А.А.). За результатами відбіркових та півфінальних боїв наша команда зайняла 4-е місце (у минулому році нагороджена дипломом ІІ ступеня). Турнір показав, що в учнів є бажання до наукових  фізичних досліджень, творчості, дискусії. Разом з тим, у наступному навчальному році необхідно провести цей захід на рівні району, залучити до нього більшість загальноосвітніх навчальних закладів, щоб усі змогли уявити, що таке фізичний бій, показати свої знання, силу і можливості.

Уперше у 2011 – 2012 навчальному році учень 11 класу Новорічицької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів взяв участь і став призером І та ІІ турів Десятого Міжнародного відкритого конкурсу з Веб-дизайну та комп'ютерної графіки, який щорічно проводить Вінницький національний технічний університет проводить.

На виконання Указів Президента України,  наказів МОНМС України, управління освіти і науки Рівненської ОДА та листів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,  з метою сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до  мови свого народу, а також виявлення творчих і обдарованих особистостей серед учнів району у з  листопада 2011 року по березень 2012 року проведено мовно-літературні конкурси: Всеукраїнські учнівські олімпіади з української мови і літератури (7-11 кл.);  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (3-11 кл.); Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (5-11 кл.);  районний огляд-конкурс читців-гумористів та ведучих "Поліські пересмішники"; ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості "Об'єднаймося ж, брати мої";  районний огляд-конкурс читців-декламаторів, юних поетів "Живи, Кобзаре, в пам'яті людській" тощо. 419 учнів  3 – 11 класів  із 29 загальноосвітніх навчальних закладів району стали учасниками цих заходів, із них  126 учасників – переможці районних етапів, 8 учасників (Пукало Олександра, Зарічненський НВК, 7 клас. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, диплом І ступеня; Алексіюк Єлизавета, Зарічненський НВК, 8 клас,  Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, диплом ІІІ ступеня, призер обласної олімпіади з української мови та літератури, диплом ІІІ ступеня; Ковтунович Наталія, Зарічненський НВК, 10 клас. переможець І та ІІ етапів МАН  – секція «Українська література», диплом ІІІ ступеня, переможець районної та призер обласної олімпіади з української мови та літератури, диплом ІІІ ступеня; Дейнеко Альона,  Кухченська  ЗОШ І-ІІІ ст., 10 клас, переможець районної та призер обласної олімпіади з  української мови та літератури , диплом ІІІ ступеня, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, диплом ІІІ ступеня; Репецька Ніна, Кухітськовільська ЗОШ І-ІІІ ст.,  11клас, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, диплом ІІІ ступеня) – переможці обласного рівня, 1 учасник - Всеукраїнського рівня (Бубнович Віталій, учень 9 класу Бродницької ЗОШ І-ІІ ступенів, диплом ІІ ступеня у огляді-конкурсі читців-гумористів та ведучих "Поліські пересмішники").

Найактивнішими і найтитулованішими учасниками мовно- літературних конкурсів стали Зарічненський навчально-виховний комплекс  "загальноосвітня школа І ступеня - гімназія" (17 переможців), Кухченська загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів (11 переможців), Новорічицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (8 переможців), Вовчицька ЗОШ І-ІІ ступенів (6  переможців),  Зарічненська загальноосвітньої школа ІІ-ІІІ ступенів (5 переможців), Дібрівська загальноосвітньої школа ІІ-ІІІ ступенів ( 5 переможців).

Успішна участь вихованців (хороші знання літературного матеріалу, вміння логічно, аргументовано і стилістично грамотно викладати свої думки) засвідчила, що у цих навчальних закладах вчителями-словесниками організована підтримка творчих здібностей літературно обдарованих юнаків та дівчат.

Проте аналіз кількісних та якісних показників дозволяє простежити як позитивні тенденції у роботі з обдарованою молоддю, так і проблеми, що потребують вирішення. Зокрема, результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури та інші мовно - літературні конкурсні роботи учнів засвідчили, що в районі ведеться недостатня робота з обдарованими учнями щодо підготовки їх до участі в цих заходах.

У 2012-2013 навчальному році черговий (ХІІІ) Міжнародний конкурс знавців  української мови імені Петра Яцика стартуватиме на Рівненщині.

.За підсумками усіх мовно- літературних конкурсів видано накази по відділу освіти, визначено та нагороджено переможців, узагальнено матеріали та  випущено літературний альманах :,,Прислухайтесь… Дзвенить душа дитяча”.

Пріоритетним напрямом методичної  роботи  з учителями  початкових класів району є проведення  спільних заходів щодо своєчасного  виявлення ранньої обдарованості,  забезпечення умов для розвитку талановитих дітей,  удосконалення навчально-виховного процесу в  освітніх закладах з урахуваннням особистих якостей,  стану здоров»я, природних задатків дитини.

Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції «Історія міст і сіл України» стали члени гуртка «Сходинки краєзнавства» Харковець Дмитро, Харковець Яна, Харковець Олена  за роботу «Вічна боротьба за виживання. З історії зникаючого села Коморе» (керівник Тумаш В.М.).

У цілому, на районному етапі робота з обдарованими учнями відбувається на певному рівні щодо масовості і певної результативності. На рівні області результативність потребує поліпшення.

Аналіз результатів участі учнів району в предметних олімпіадах, МАН, конкурсах дозволяє виділити такі недоліки:

- відсутність системи роботи з творчими учнями в навчальних  закладах, випадковий характер виявлення творчих учнів;

-  непрезентабельність профільних класів;

-  недостатній рівень оформлення творчих і дослідницьких робіт учнів;

- несамостійний, компілятивний характер творчих і дослідницьких робіт учнів;

- ігнорування можливостями здоров’я зберігаючих технологій у формуванні творчої особистості;

- відсутність взаємозв’язку в управлінні творчою діяльністю в системі: «адміністрація-педагог-учень».

Потребує поліпшення реалізація психолого-педагогічних аспектів психологічної служби закладів освіти району, індивідуальної роботи з обдарованими дітьми , надання їм консультативної допомоги.

Навчально-методичний центр відділу освіти продовжуватиме працювати над забезпеченням в освіті району пріоритетної системи пошуку, навчання, виховання, підтримки обдарованих дітей та молоді як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження та розвитку творчого потенціалу дитини.  З цією метою на основі нормативних документів:

- указу Президента України від 24.04.2000р. №61/2000 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді»,  Державної національної програми «Освіта»( Україна ХХІ ст.), - обласної програми «Обдаровані діти та молодь Рівненщини», Програми « Діти України», відповідно розроблена районна програма  з обдарованою молоддю, в якій передбачено такі напрямки діяльності:

- пошук здібних та обдарованих учнів , їх підтримка,

- навчання і виховання здібних та обдарованих учнів на основі активізації навчально- пізнавальної діяльності;

- створення необхідної навчально-матеріальної, техніко-технологічної бази;

- передбачення заходів стимулювання інтелектуальної праці учнів та вчителів тощо.

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень якості освіти

Проведенню зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році передувала системна робота працівників відділу освіти  райдержадміністрації, навчально-методичного центру,  педагогів навчальних закладів району, скоординована зі Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти.

З 01 по 30 листопада 2011 року зареєстровано 121 учасника пробного тестування з числа учнів 10-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та випускників минулих років.

Відділом освіти Зарічненської райдержадміністрації проведено організаційні заходи щодо організації роботи  пункту пробного тестування в Зарічненському районі (Зарічненський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня-гімназія » (керівник Чередько С. П.).

24 та 31 березня 2012 року  на базі Зарічненського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня - гімназія» працював пункт проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання з десяти  предметів (українська мова та література, іноземні мови,  математика, російська мова, біологія, історія України, всесвітня історія, фізика, хімія, біологія).

Варто відзначити високий рівень підготовки залучених працівників: керівника пункту тестування, помічника керівника, старших інструкторів, інструкторів, чергових.

Навчально-методичний  центр відділу освіти протягом вересня 2011– червня 2012  року доводив інформацію про мету, порядок, терміни, зміст зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році до широкої громадськості через засоби масової інформації (районну газету "Полісся", місцеве радіомовлення), листівки, плакати й інші види аудіовізуальної інформації у порядку, передбаченому чинним законодавством. Відповідна інформація розміщувалася у приміщенні навчально-методичного центру відділу освіти, загальноосвітніх навчальних закладів.

Протягом вересня 2011– червня 2012 року відповідно до плану роботи відділу освіти було проведено  інструктивно-методичні наради з керівниками загальноосвітніх шкіл  та їх заступниками, керівниками шкільних методичних об'єднань,  семінари-тренінги щодо здійснення зовнішнього незалежного оцінювання  з учителями, які викладають ці предмети у 11 класах.

Усього у 2012 році для участі в ЗНО було зареєстровано 318 чоловік.

Особливості проведення ЗНО-2012 були наступні:

у зв’язку із проведенням Євро-2012 початок проведення було перенесено на 15 травня;

реєстрація проводилася на 4 предмети (у попередньому – 5);

уведено новий предмет – всесвітня історія;

з математики та історії України – 2 сесії (торік – одна).

Цього року Українським центром оцінювання якості освіти вперше застосовувалися металошукачі для попередження випадків порушення процедур ЗНО.

Офіційного звіту Українського центру якості освіти про результати ЗНО 2012 року ще не оприлюднено, та все ж варто привітати педагогів ЗНЗ району, випускники яких отримали високу кількість балів (10 чол.). Усього на Рівненщині по 200 балів отримали 24 учасники, із них 1 – Зарічненського НВК „загальноосвітня школа І ступеня-гімназія” (українська мова і література).

Із метою подальшого удосконалення роботи з організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2012-2013 навчальному році слід максимально розташовувати пункти тестування у вищих навчальних закладах та задіювати їх працівників, оскільки ЗНО проводиться саме для того, щоб ВНЗ змогли здійснити відбір абітурієнтів за результатами зовнішньої оцінки. Крім того, необхідно внести пропозицію Українському центру оцінювання якості освіти визначити процедуру використання металошукачів у пунктах тестування для перевірки учасників ЗНО щодо наявності у них засобів зчитування.

 

Кадрове забезпечення

Кількість працюючих педагогів упродовж п’яти років залишається практично незмінною, що свідчить про:

стабільність кадрового потенціалу у галузі освіти в регіоні;

ефективність заходів, вжитих органами управління освітою та керівниками навчальних закладів щодо збереження кадрового потенціалу в умовах значного скорочення мережі класів упродовж цього періоду.

Однак наслідком цього є те, що упродовж останніх років зберігається тенденція до зменшення середнього педагогічного навантаження вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників району показує, що протягом останніх років спостерігається стійка тенденція щодо підвищення освітнього рівня педагогічних працівників району. Так, показник педагогів із вищою фаховою освітою станом на 20.08. 2012 року становить 96 відсотків.

Слід зазначити, що у районі практично відсутні педпрацівники з загальною середньою освітою.

Аналіз кваліфікаційного рівня педагогів показує, що частка вчителів, яким установлено вищу кваліфікаційну категорію постійно зростає.

Разом із тим в ході атестації педагогічних працівників виникало ряд проблем, пов’язаних із недосконалістю Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Зокрема:

про безстроковий характер педагогічних звань, які були присвоєні педагогічним працівникам у 2011 році, а також тих, які були присвоєні раніше, але не були підтверджені у 2011 році, оскільки вважалися безстроковими;

про поширення педагогічних звань на все педагогічне навантаження вчителям, які викладають два і більше предметів.

Моральне та матеріальне стимулювання, соціальні гарантії

Відділом освіти створена і постійно вдосконалюється система морального та матеріального стимулювання працівників освітньої галузі.

Так, упродовж 2011-2012 навчального року Почесними грамотами управління відзначено 9 педагогічних працівників регіону. 3 працівників освіти відзначено Почесними грамотами облдержадміністрації, 1 – Почесною відзнакою Президента України – ювілейною медаллю з нагоди Дня Соборності України.

Створено систему матеріального стимулювання педагогічних та науково-педагогічних працівників, яка реалізовується шляхом виплат грошових винагород, зокрема переможцям районного та обласного турів Всеукраїнського конкурсу „Вчитель року” та вчителям, які підготували учнів - переможців обласного та Всеукраїнського рівнів учнівських олімпіад та МАНу.

 

Формування духовності та моральних цінностей

Завдання педагогічних колективів усіх типів навчальних закладів полягає у створенні ефективної системи національного виховання, забезпечення фізичного, морального, культурного і духовного  розвитку дитини, формування соціально зрілої, національно свідомої творчої особистості, громадянина України.

Розв’язанню проблем виховання сприяє ініційована управлінням освіти і науки Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки, над упровадженням якої освітяни працюють уже чотири роки. Проведення аналізу моніторингу ціннісних ставлень і орієнтацій особистості у школах району свідчить про те, що переважна більшість учасників діагностування має достатній та середній рівень ціннісних ставлень. Прослідковується тенденція до щорічного збільшення кількості школярів із високим та достатнім рівнем вихованості.

Створено належну базу методичного забезпечення з реалізації програми на рівні навчально- методичного центру відділу освіти райдержадміністрації.

У загальноосвітніх навчальних закладах району на даний час функціонує 3 медичних та 1 стоматологічний кабінети, працює 4 медичних працівники.

Медичні працівники  проводять належну роботу з профілактики шкідливих звичок серед дітей та учнівської молоді, збереження здоров’я.

У 2011 році відділом освіти виділено 3000 гривень на придбання медикаментів.

Органи освіти забезпечують контроль за проведенням медичних оглядів школярів, розглядають питання на батьківських зборах, розширених нарадах при директору із залученням медичних працівників, класних керівників.

Разом з тим серед проблем, вирішення яких сприяло б покращенню стану здоров’я дітей, відділ освіти райдержадміністрації визначає такі:

покращення якості медичного огляду учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

дотримання вимоги щодо проведення оглядів у присутності одного з батьків або особи, яка їх замінює;

інформацію щодо захворюваності учнів в основному медичні сестри загальноосвітніх навчальних закладів готують у табличних, цифрових варіантах, без глибоких аналізів, порівнянь, обґрунтувань, пропозицій для класних керівників, батьків тощо.

Відділом освіти райдержадміністрації передбачено вивчення та обговорення спільно із управлінням охорони здоров’я даного питання.

Важливим засобом розв’язання багатьох проблем учнівської молоді є робота з батьками. Основною ланкою виховання має бути у першу чергу сім’я.

У лютому 2012 року представники відділу освіти Зарічненської районної державної адміністрації та голови шкільних батьківських рад взяли участь у селекторному аудіорежимі ІІІ обласного форуму батьківської громадськості.

Усього до роботи форуму було залучено більше 76 членів батьківської громадськості району.

Проведенню районного батьківського форуму передували загальношкільні батьківські збори, які проводилися упродовж грудня-січня 2011-2012 навчального року.

Тематика порушених проблем на районному  форумі дала можливість згрупувати проблеми у три блоки:

  • Сім’я – основне соціально-педагогічне середовище виховання й розвитку дитини.
  • Проблеми збереження психічного та фізичного здоров’я особистості.
  • Забезпечення соціально-правового захисту неповнолітніх, попередження антигромадських проявів у їх середовищі.

Форум показав, що батьків дуже турбують проблеми, пов’язані зі станом здоров’я дітей та шляхами щодо його покращення. Піднімалися питання щодо поглибленого медичного огляду дітей та участі у ньому батьків, забезпечення навчальних закладів медичними працівниками (медсестрами), ефективність використання третього уроку фізкультури у 1 – 4 класах, харчування дітей, вакцинація тощо.

Разом з тим недостатньо керівниками навчальних закладів контролюється відвідування учнями занять, не всі учні мають підтверджуючі документи щодо пропусків (часто це лише записки від батьків без достатньої мотивації).

Потребує удосконалення планування виховної роботи заступників директорів з питань виховання, класних керівників, практичних психологів, соціальних працівників; робота над організацією консультаційної роботи, особливо з учителями-предметниками щодо реалізації Програми.

Позитивний досвід виховних систем класів, шкіл, освітніх округів слід активніше поширювати.

Серед прорахунків у діяльності навчально-виховних закладів щодо організації і здійснення правовиховної роботи з дітьми з попередження злочинності і правопорушень є неналежна увага до порушень дисципліни,  ранньої профілактики, безсистемний контроль за станом відвідування учнями навчальних занять, недостатній рівень індивідуальної роботи, особливо з тими підлітками, які повторно скоїли злочини, часто формальний підхід до організації батьківського всеобучу.

Залишається недостатнім контроль із боку батьків за навчанням, дозвіллям; доступ неповнолітніх до придбання цигарок та алкоголю; вплив засобів масової інформації (реклами, окремі молодіжні телепередачі); безкарність за вчинення правопорушень підлітками, батьками; безконтрольність під час проведення розважальних заходів як у містах, так і в селах; наявність джерел збуту речовин, які заважають формуванню здорового способу життя. Не є дієвою, а в більшості випадків відсутня відповідальність батьків за власну недбалість перед дітьми та за їхню поведінку.

На зниження ефективності системного підходу у вихованні учнівської молоді суттєво впливає надмірна кількість позапланових масових заходів. Це дезорганізує роботу класних керівників, вихователів практичних психологів.

Питання формування духовно багатої, національно свідомої особистості, носія моральних цінностей і надалі буде визначальним у роботі відділу освіти.

 

Здоров’я дітей, фізична культура та спорт

Усі заходи, які спрямовані на збереження та покращення здоров’я дитини, реалізуються через організацію навчально-виховного процесу з предметів фізична культура, основи здоров’я та через організацію позакласної фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи на базі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району.

У переважній більшості закладів освіти району створено належні умови для організації та проведення навчального процесу з фізичної культури, спортивно-масової роботи.

Заняттями у дитячо-юнацькій спортивній школі  охоплено 363 дитини.

Середній показник охоплення дітей заняттями у спортивній школі складає близько 7 %.

Крім того, значна кількість дітей залучається до занять у спортивних секціях, гуртках, які функціонують на базі загальноосвітніх шкіл. Найбільший відсоток таких дітей у Зарічненській ЗОШ ІІ-ІІІ ст., Борівській, Серницькій, Неньковицькій ЗОШ І-ІІІ ст. тощо.

У 2011 році в залік Спартакіади проведено змагання з легкої атлетики, шахів, шашок, футболу, волейболу, баскетболу, легкоатлетичного кросу, „Стартів надій”, змагання зі спортивного туризму та спортивного орієнтування. Аналогічна Спартакіада проводиться в поточному році. У цілому у 2011-2012 н.р. було проведено 37 спортивно - масових заходів, результатом участі яких  здобуто 17 призових місць обласного рівня. Уперше у цьому році вихованці ДЮСШ були заявлені у обласну дитячо – юнацьку футбольну лігу.

Як правило, проведенню районних змагань передують масові змагання у загальноосвітніх навчальних закладах району.

Поряд із тим недостатнім залишається показник залучення дітей до занять у спортивних секціях, потребує активізації позакласна спортивно-масова робота, підвищення ефективності використання спортивних споруд.

Позитивно ці питання можуть бути вирішені шляхом більш активного використання спортивних залів у позаурочний час для занять сільської молоді спортом, залучення батьків до роботи з питань формування культури здорового способу життя. Важливим завданням на новий навчальний рік є збільшення кількості класів, у яких запроваджено третій урок фізичної культури, та розширення мережі спортивних секцій. Потрібна окрема районна програма, якою має бути передбачено будівництво спортивних залів у школах, де такі відсутні.

Трудове виховання. Безпека життя і здоров’я дітей

У системі освіти району проводиться значна робота, спрямована на організацію підготовки учнів до самостійного трудового життя, трудового виховання школярів, засвоєння ними основних знань, умінь та навичок, передбачених програмою з трудового навчання та основ безпеки життєдіяльності; профілактична робота, спрямована на збереження життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

Згідно з вимогами відповідних розпоряджень голови райдержадміністрації в навчальних закладах району забезпечувалося проведення інструктажів, бесід, інших заходів профілактичного характеру щодо безпечної поведінки на водоймах, на вулиці.

У районних засобах масової інформації систематично висвітлюються матеріали щодо необхідності посилення уваги до питань збереження життя і здоров’я дітей під час перебування на водних об’єктах.

Із метою запобігання випадкам травмування та загибелі дітей від ураження електричним струмом у травні 2012 року проводився „Єдиний день електробезпеки”.

Модернізація змісту і форм науково-методичної діяльності

в умовах компетентнісно орієнтованої освіти

У 2011-2012 навчальному році науково-методична робота з педагогічними і керівними кадрами закладів освіти району  здійснювалась у відповідності з чинним законодавством України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», згідно з «Положенням про районний методичний кабінет» та Положенням про шкільний методичний кабінет закладів освіти, рекомендацій Міністерства освіти і науки  України, управління освіти  і науки  Рівненської облдержадміністрації, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, наказу  відділу освіти від  02.09.2011 року № 155 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками установ освіти в 2011/2012 навчальному році».

Упродовж навчального року методична служба  надавала допомогу педагогічним кадрам не лише у розвитку їхньої професійної майстерності, а й активізувала творчий потенціал вчителя, вихователя.

Методична діяльність у районі будувалася і проводилася за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховувалися інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів через анкетування, експрес-опитування, надання пропозицій тощо.

Головною метою в роботі  навчально- методичного центру відділу освіти було науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників відділу освіти та закладів освіти. Згідно з цією метою та низкою завдань, визначених за підсумками серпневої конференції педагогічних працівників у 2011 році,  планом роботи на 2011-2012 навчальний рік, і працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів району, яка спрямовувала свою діяльність також на продовження виконання завдань другого  етапу роботи  над проблемою: "Системний підхід  у діяльності  освітніх установ  на забезпечення  професійної компетентності  і творчого потенціалу  вчителя  шляхом  упровадження  інноваційних технологій", яка реалізовувалася через: розробку та і реалізацію проектно-цільових програм "Науково-методична робота", "Здоров'я", " "Сільська школа": організацію роботи опорних шкіл щодо напрацювання практичних матеріалів в системі особистісно зорієнтованих методик навчання, виховання, управління; організацію постійно діючих виставок : "Педагогічна преса – вчителю" ; творчого доробку освітян "Компетентнісний підхід до навчання: пошуки, проблеми, здобутки", "Вершини шкільних досягнень"; методичного доробку опорних закладів, творчих груп; "Програмно-педагогічне  забезпечення навчально-виховного процесу "; "Інновації в початковій освіті"; проведення науково-практичних конференцій: " Роль фізичного здоров'я у розвитку та вихованні особистості учня"; Інноваційний підхід до формування культурно мовної особистості на уроці української мови та літератури", "Формування ціннісних ставлень особистості у навчально-виховному процесі школи"; педагогічних читань; "Шляхи створення умов для всебічного розвитку особистості, самореалізації вчителя, учня, керівника в системі компетентнісної  освіти", "Роль психологічного супроводу розвитку особистості в системі компетентнісно-зорієнтовного підходу до навчання", "Методика використання принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського у практиці сучасної  школи"; розробку методичних рекомендацій вчителям - предметникам, шкільній методичній службі з питань створення умов для   розвитку ключових компетентностей учня; фестиваль педагогічної творчості освітян району: методична рада «Удосконалення підготовки вчителя до уроку» (Кухченська ЗОШ І-ІІІст.); проблемний стіл «Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення, розвиток творчого потенціалу вчителя» (Дібрівська ЗОШ І-ІІІст.); конференція «Образ школи нового типу на зламі століть: місія, цінності, перспектива» (Кутинська ЗОШ І-ІІІст.); педрада «Банк ідей» – «Розвиток педагогічної майстерності вчителів» (Зарічненська ЗОШ ІІ-ІІІст.);  фестиваль – звіт про реалізацію ІІ етапу проблемної теми "Плекаємо компетентну  особистість"тощо.

Координувала методичну роботу науково-методична рада навчально-методичного центру  на чолі із завідувачем Сарич С.П.  Члени методичної ради намагалися створити систему, що управляла розвитком професійної майстерності педагога через реалізацію наступних факторів: - керування розвитком педагогічної майстерності ззовні (безпосередньо з боку керівництва і методичної ради); - фактори, що керують ростом професійної майстерності зсередини (з боку самого працівника). Умовами організаційно – змістової практичної діяльності науково - методичної ради навчально-методичного центру було: наявність банку інформації, доступної для педагога; створення системи експертних послуг; наявність консультативної допомоги; існування координаційного центру, що забезпечує як взаємодію педагогів, так і взаємозв’язок наукового досвіду з педагогічною практикою закладів освіти.

Однією з форм роботи з кадрами є курсова перепідготовка. У 2011-2012 навчальному році на базі РОІППО підвищили свій професійний рівень 305 педпрацівників, що становить понад план курсової перепідготовки 150 %.

Особливого значення набула дистанційна форма навчання для педагогічних працівників на рівні РОІППО через створення єдиного інформаційного простору району та області. Також особливої уваги набула організація науково-методичного супроводу самоосвіта педагогів з метою відстеження ефективності курсової перепідготовки та методичної роботи педагогів в міжкурсовий період

Упродовж року методистами були організовані різні форми підвищення професійної майстерності педагогів, які відповідали результатам діагностики рівня кваліфікації. Тому були внесені зміни у структуру роботи з педагогами. Так працювало 27 районних методичних об’єднань, 24 районних семінарів -практикумів, 8 майстер – класів, 4 творчих групи, 6 районних шкіл (педагогічної майстерності і педагогічного досвіду), 2 фокусних групи заступників директорів із виховної роботи та вчителів фізичної культури, 4 консультативних пунктів, районний психолого-педагогічний семінар  досвідчених вчителів тощо.

Використанню нових інформаційних технологій та інтерактивних методик при вивченні навчальних предметів та здійсненню управлінського моніторингу за станом навчально – виховного процес у рамках методичного декадника були проведені районні  виїзні семінари – практикуми на базі 12 загальноосвітніх навчальних закладів для різних категорій педагогічних працівників: керівників закладів освіти, зокрема директорів загальноосвітніх навчальних закладів із проблем " Створення умов для самореалізації особистості вчителя і учня у сільській школі " (Вовчицька ЗОШ І-ІІ ступенів); заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів - «Впровадження інновацій у навчально-виховний процес закладу освіти», (Серницька ЗОШ І-ІІІ ступенів); вчителів – словесників -"Значення  творчого  потенціалу  вчителя-словесника  для  формування  творчої  компетентності школяра" (Кухченська ЗОШ І-ІІІ ступенів); вчителів математики - «Професійна компетентність вчителя математики як умова вдосконалення навчально-виховного процесу»; вчителів фізики з теми «Продуктивне навчання на уроках фізики як основа розвитку творчого потенціалу учнів»; з упровадження інформаційних технологій з теми «Комп’ютерні засоби навчання при викладанні предметів природничо-математичного циклу»; вчителів світової літератури, російської мови, суспільних дисциплін, етики, основ християнської етики з тем «Інноваційні підходи до організації уроків історії, правознавства, основ християнської етики як основа становлення творчої особистості вчителя та учнів», «Професійна компетентність учителя – запорука якості навчально-виховного процесу . У рамках семінарів відбувався обмін досвідом  керівників щодо створення у школі необхідних умов для творчої праці ; забезпечення новітніх науково-теоретичних й практичних підходів до здійснення навчально-виховного процесу;  наділення на впровадження вчителями у практику роботи школи сучасних наукових ідей із проблем компетентнісної освіти, вироблення стратегії і тактики щодо якісного використання науково-методичного забезпечення базових предметів для загального розвитку учнів; практичними надбаннями вчителів щодо впровадження інноваційних технологій при викладанні базових  дисциплін; виокреслювалися основні шляхи впровадження цих надбань у навчально-виховний процес вчителями основних навчальних дисциплін. Засідання семінарів – практикумів передбачали теоретичний та практичний блоки опрацювання відповідної тематики.

Особливого значення методична служба надає роботі з керівними кадрами. Для керівників закладів освіти створено 2 районних семінари - практикуми, визначено опорні заклади з проблем управління сучасним закладом освіти, функціонує школа новопризначеного керівника, резерву керівних кадрів, тематичні консультпункти тощо. Успішно проведено розширене засідання районної школи молодого керівника на базі Зарічненської ЗОШ І-ІІІ ступенів із теми: "Забезпечення системного підходу у роботі з молодими педагогічними працівниками ", методичний лекторій заступника  директора із навчально- виховної роботи "Застосування інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі та методичній роботі з педагогічними кадрами", спільне засідання районної школи резерву та школи новопризначеного керівника "Організація контрольно-аналітичної роботи заступника директора з НВР як функція управління соціально-педагогічною системою" тощо. Участь учителів у науково-методичних семінарах сприяла ознайомленню із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання, що допомагає їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.

Із метою підвищення управлінської діяльності керівників навчальних закладів навчально- методичним центром відділу освіти було організовано семінар- тренінг , кандидата педагогічних наук, головного редактора журналів "Управління школою", "Завучу. Усе для роботи" Григораша В. В. з проблеми "Стратегічне управління в школі. Перспективний план , програма, концепція розвитку, документація", забезпечено участь у зустрічі із головним спеціалістом департаменту загальньої середньої та дошкільної освіти МОН України, кандидатом педагогічних наук , доцентом Таранік - Ткачук К.В.

Традиційно щоквартально проводилися інструктивно-методичні наради із актуальних проблем ефективної організації навчально-виховного процесу.

Актуальним і змістовним був аспект аналітичного огляду - підсумку спільно із заступниками директорів загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання  відповідної моделі методичної служби у освітніх закладах району.

Поширення кращого досвіду педагогічних колективів району з питань упровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес відбувалося і через проведення обласних заходів на базі навчально-методичного центру відділу освіти та загальноосвітніх навчальних закладах району, це:

-          засідання обласної методичної сесії методистів з виховної роботи відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення з теми «Система діяльності педагогічних колективів щодо формування ціннісних ставлень особистості до історичних, культурних та духовних надбань рідного краю: інноваційні підходи», у ході якої було презентовано:систему роботи навчально-методичного центру відділу освіти з питань реалізації програми національного виховання учнівської молоді Зарічненщини на 2008-2020 роки; досвід роботи педагогів-виховників району щодо формування у школярів ціннісного ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю;

- засідання обласної творчої групи вчителів українознавства на базі Мутвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів  з теми: «Українознавство і творчість учителя. Використання інтерактивних методик на уроках українознавства»;

Кожен семінар досяг поставленої мети, давши можливість учасникам не тільки познайомитися з формами та методами роботи з дітьми, а й поділитися власним досвідом.

Результатом науково-методичної роботи та її основних завдань, що здійснювалися через: методичну раду, районні методичні об'єднання та інші методичні структурні підрозділи  – є усвідомлення педагогами необхідності реформ, готовність до впровадження інновацій, сформованість комплексу професійних компетенцій.

НМЦ налагоджено систему організаційно-консультативної та адресної методичної допомоги: щомісячно в закладах освіти району на запити освітян проводяться методичні дні.

Під керівництвом НМЦ забезпечено діяльність шкільних методичних кабінетів у більшості навчальних закладів району. Чітка організація роботи методичної служби на всіх рівнях позитивно впливає на створення належних умов для розвитку професійної компетентності педагогів закладів освіти.

Із метою підвищення ефективності методичної роботи в навчальних закладах району були проведені районні конкурси та методичні заходи: конкурс – ярмарок педагогічних ідей і знахідок, «Учитель року», «Авторський урок –6», звіти  експериментальних навчальних закладів регіонального рівня з науково-дослідної роботи з пріоритетних напрямів освітньої діяльності; районні конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів членів Рівненського відділення Малої академії наук України; II етап Всеукраїнських олімпіад  із базових дисциплін; районні фестиваль сучасної української естрадної та авторської пісні „Юна зірка", читців-декламаторів творів Т. Шевченка, огляди-конкурси правової освіти та виховання;  педагогічні виставки «Я атестуюсь», «Профільне навчання: знахідки, проблеми пошуки», «Вершини шкільних досягнень», виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, які значною мірою сприяли поліпшенню навчально-виховного процесу, виявленню, впровадженню та поширенню новітніх технологій.

Таким чином, сформована модель науково-методичної роботи з педагогічними кадрами забезпечила системний, варіативний процес, спрямований на кінцевий результат – конкретну індивідуалізовану допомогу педагогічним працівникам у вдосконаленні професійної майстерності з високим рівнем творчої активності. Створено гнучку систему підготовки освітян до сприйняття оновленого змісту освіти у міжкурсовий період.

Підсумки моніторингу щодо впровадження педагогічних технологій сприяв створенню інформаційно-методичного банку даних навчально-методичного центру відділу освіти, в який увійшли методичні посібники, інформаційно-методичні збірники, бюлетені та методичні рекомендації з актуальних питань методики викладання предметів, управлінської діяльності: «Порадник директора», «Порадник заступника директора», «Керівні домінанти заступника »; "Книга внутрішкільного контролю»; «Моделювання  індивідуальної траєкторії розвитку учня», «Портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку особистості», " Фрейм проблем  на уроках української мови та літератури"; "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури»; « Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів»; «Використання інноваційних технологій на уроках суспільних предметів, - «Порадник молодому вчителю»; -«Створення умов для безперервного навчання педагогів, розвитку їх творчої діяльності»;  Модернізація традиційних та впровадження інноваційних високоефективних форм та методів роботи»; «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики, фізики, астрономії, інформатики», «Про викладання математики, фізики, астрономії, інформатики в 11 класах», «Використання інноваційних технологій на уроках математики, фізики, астрономії, інформатики»,»Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми в системі МАН», «Порадник методиста (на допомогу вчителям математики»; «Олімпійський тиждень та олімпійський урок у школі»; « Використання краєзнавчого матеріалу на уроках українознавства»,  «Контрольно-аналітична діяльність у школі з питань виховної роботи», « Про виховання культури поведінки учнів» тощо.

На обласний конкурс-ярмарок у 2011-2012 навчальному році представлено 22 навчально-методичних матеріалів авторів, авторських колективів вчителів-методистів, старших вчителів, вчителів, які атестувалися. Вони відзначилися належним рівнем науково-методичного забезпечення, інноваційним пошуком педагогічних працівників та новітніми авторськими доробками. Однак   цьогорічні роботи учасників не були відзначені дипломами у жодній із номінацій..

Матеріали учасників конкурсу "Учитель року - 2012" відзначалися  належним методичним та фаховим рівнем,  мали творчу імпровізацію, пошук, демонстрували знання методики проведення уроків, застосування різних форм і методів роботи з учнями, інноваційних методів та технологій навчання відповідно до обраної теми уроку, використання інтерактивних форм роботи, проблемного викладу матеріалу, міжпредметних зв'язків, демонстраційного експерименту.

Переможцями  у п'яти  номінаціях стали конкурсанти:   Ковальчук С.П., вчитель української мови і літератури Кухітсько-Вільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; Сікліцька О.В.., вчитель англійської мови  Зарічненської  загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів; Ковтунович Ж.В., вчитель біології Дібрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; Музичко В.М., вчитель фізичної культури  Морочненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Корнійчук В.А., вчитель етики Мутвицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, котра достойно представила освітянську галузь району на обласному турі  конкурсу і стала переможцем у відповідній номінації.

Проте, поряд із здобутками та досягненнями в роботі методичної служби району є невирішені питання і проблеми, над якими слід працювати в новому  2011-2012 навчальному році:

не розширюється мережа закладів, які здійснюють експериментальну та науково-дослідну діяльність різних рівнів;

видавнича діяльність установ освіти епізодична;

потребують оновлення форми науково-методичної роботи, яка здійснюється в школах району;

зв’язок в вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації епізодичний і недійовий, або відсутній;

потребує доопрацювання індивідуальна робота з молодими вчителями з питань запровадження інноваційних технологій.

більш результативною та ефективною має бути робота методистів відділу освіти, керівників РМО, учителів методистів, «старших» учителів щодо результативності виступів учнів на олімпіадах з базових дисциплін  у  ІІІ та ІV етапах;

невідпрацьована система в навчальних закладах щодо власного моніторингу навчально-виховної та науково-методичної діяльності за навчальний рік з метою глибокого аналізу, порівняння та визначення перспективи на майбутнє;

мало авторських матеріалів було підготовлено педагогами та методистами району щодо креативного розвитку педагога та учня: авторські програми, підручники, посібники, які сприяють активному впровадженню сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів у навчально-виховний процес;

лише 2 загальноосвітні навчальні заклади мають власні сайти, а дошкільні та позашкільні – жодного;

значна частина педагогів не використовують сучасні інформаційні технології під час навчально-виховного процесу через недостатню матеріально-технічну базу.

Із метою створення цілісної безперервної системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, реалізації наступності та перспективності науково – методичного забезпечення реформування школи відповідно до нормативно – правових актів у галузі освіти навчально-методичний центр відділу освіти у 2012 – 2013 н.р. продовжить роботу над реалізацією ІІ етапу науково-методичної проблемної теми «Системний підхід у діяльності освітніх установ на забезпечення професійної компетентності і творчого потенціалу вчителя шляхом упровадження інноваційних технологій».

Розвиток психологічної служби

2011-2012 навчальний рік був важливим етапом у діяльності психологічної служби, адже це – завершальний рік реалізації плану дій Концепції розвитку психологічної служби системи освіти Рівненської області на період до 2012 року.

Основне питання, яке упродовж останніх років знаходиться на контролі відділом освіти, – забезпечення навчальних закладів ставками практичних психологів і соціальних педагогів відповідно до нормативної потреби, упродовж навчального року вирішено з позитивною динамікою.

Згідно результатів моніторингу, станом на червень 2012 року заклади району забезпечені практичними психологами і соціальними педагогами на 90% (80% у минулому навчальному році). Темпи зростання за навчальний рік становлять 10%.

Значна увага в роботі психологічної служби приділялася вивченню характеру, соціально-психологічних умов навчання та розвитку дитини і дитячих колективів. Проведено, зокрема, ряд соціально-психологічних досліджень, скринінгів, моніторингів з найактуальніших питань, серед яких:

вивчення мікроклімату в учнівських колективах;

перебіг адаптаційного періоду у дітей раннього дошкільного віку, учнів 1-х та 5-х класів;

вивчення актуальності проблеми насильства в учнівському середовищі;

діагностика раннього узалежнення та прояву соціально неадекватної поведінки;

вивчення ціннісних орієнтацій та ціннісних ставлень школярів.

За результатами проведених досліджень (моніторингів) підготовлено аналітичні довідки, з їх результатами ознайомлені керівники закладів, педагоги, батьки.

Нового змісту набула діяльність мобільних соціально-психологічних пунктів освітніх округів району: кваліфіковану та всебічну допомогу отримують учні, педагоги і батьки з питань готовності дитини до навчання у школі, вибору профілю навчання, правового захисту соціально-незахищених дітей та їх сімей.

Значно активізувалася методична робота з молодими фахівцями психологічної служби, оскільки вони складають 31% від усієї чисельності: в районі діють школи молодого фахівця, семінари-практикуми; розширено систему допомоги завдяки створенню офіційних сторінок психологічної служби на сайті відділу освіти та навчально-методичного центру.

З метою приведення у відповідність до вимог освітянського сьогодення діяльності методистів, що відповідають за психологічну службу обласним центром практичної психології і соціальної роботи розроблено програму „Технологія вивчення ефективності діяльності психологічної служби”, в рамках якої створено алгоритм вивчення діяльності районної психологічної служби та психологічної служби закладу.

Поруч із позитивними досягненнями варто зауважити на  ряді проблем, які потребують першочергового вирішення:

не в повному обсязі забезпечено посади практичних психологів і соціальних педагогів у сільських школах з малою наповнюваністю учнів та дошкільних навчальних закладах. У багатьох школах відсутні фахівці з освітою соціальна педагогіка;

актуальними залишаються питання введення години психолога у режим роботи навчального закладу, та факультативів психологічного спрямування;

слід підвищити компетентнісну складову практичних психологів і соціальних педагогів, посилити роль керівників навчальних закладів у розвитку шкільних психологічних служб.

Місія психологічної служби як складової системи освіти полягає у забезпеченні розвиваючого характеру освіти, тобто створення психолого-педагогічних умов для успішного вирішення головних завдань навчання, виховання та психічного розвитку.

Тому пріоритетними напрямами соціально-психологічного забезпечення системи освіти у наступному навчальному році будуть:

соціально-психологічне проектування, моніторинг та експертиза умов та результатів навчальної діяльності у зв’язку переходом на новий Державний стандарт початкової та загальної середньої освіти;

соціально-психологічний супровід інклюзивного навчання;

соціально-психологічні заходи щодо збереження психічного здоров’я учнів молодшого шкільного віку у зв’язку з уведенням у зміст початкової освіти нових обов’язкових дисциплін;

удосконалення програм професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників з метою підвищення рівня їхньої психологічної культури й психологічної компетентності;

уведення „години психолога” та факультативів психологічного спрямування у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності;

активна участь працівників психологічної служби у процесі залучення дітей з особливими освітніми потребами до дошкільних, загальноосвітніх  навчальних закладів;

активізація превентивних заходів щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля та агресивної поведінки в соціальних мережах;

розробка та запровадження психологічних програм і проектів, спрямованих на профілактику асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля тощо), труднощів у адаптації, навчання і виховання, порушень в поведінці (згідно з листом МОН молодь спорт від 19.07.12 №1/9-517 „Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н.р. ”).

Психологічна служба системи освіти, яка протягом двох десятиліть представляла освітню інновацію для української освітньої практики, сьогодні стала її необхідним компонентом. Незважаючи на всі труднощі організації та розвитку психологічної служби, вона довела, що здатна розв’язувати безліч складних проблем.

 

Охорона праці. Безпека життєдіяльності

У відділі освіти райдержадміністрації  та навчальних закладах району постійно проводиться робота зі створення здорових та безпечних умов навчально-виховного та навчально-виробничого процесу, проводиться профілактично-роз’яснювальна робота щодо попередження нещасних випадків, розробляються та здійснюються комплекс заходів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Зокрема, розроблено та затверджено заходи в 2012 році:

з пожежної безпеки на 2012-2016 роки;

щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в закладах освіти району на період до 2015 року;

з профілактики травматизму невиробничого характеру для навчальних закладів Зарічненського району на 2012 рік.

Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності регулярно заслуховуються в районному відділі освіти, розглядаються на нарадах директорів та їх заступників. У навчальних закладах району ведуться основні документи, які регламентують трудові відносини та забезпечують виконання організаційних заходів щодо реалізації Закону України “Про охорону праці” та інших нормативно-правових документів з цих питань.

З метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання, вивчення основ охорони праці, правил пожежної безпеки і дорожнього руху, проведення гігієнічного навчання та з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, 10 травня 2012 року на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проведено навчання і перевірку знань із питань безпеки життєдіяльності. Відповідно до виконання наказу управління освіти і науки від 13.04.2012 №212 у 2012 році 3  осіб  пройшли навчання та перевірку відповідних знань.

Сприяє активізації роботи щодо виховання відповідальності за дотриманням правил безпечної праці, вирішенню питань дотримання нормативів з охорони праці участь навчальних закладів області у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Даний конкурс сприяє підвищенню уваги більшості керівників навчальних закладів області до виконання вимог нормативно-правових актів, у тому числі галузевих угод та колективних договорів, що регламентують правові відносини, спрямовані на створення безпечних умов праці і навчання в освітянській галузі. Спільним засіданням колегії управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та ради Рівненської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України одним із переможців II етапу Всеукраїнського огляді-конкурсі який проведено у 2011 році визнано трудовий колектив  Мутвицької ЗОШ I-III ступенів Зарічненської районної ради.

Дирекції навчальних закладів працюють над забезпеченням якісного функціонування системи управління охороною праці, створенням у структурних підрозділах і на кожному робочому місці безпечних та нешкідливих умов праці і навчання.

Для керівного складу закладів освіти щорічно проводяться інструктивні наради з охорони праці, питань попередження побутового, дорожньо-транспортного травматизму, загибелі людей під час виникнення надзвичайних ситуацій. Щоквартально аналізується стан травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, у навчальних закладах розробляються заходи з попередження та недопущення дитячого травматизму, виробничого та невиробничого травматизму серед працівників.

З метою профілактики травматизму у загальноосвітніх навчальних закладах проводяться місячники безпеки, „Тижні охорони праці”, у рамках яких організовано заходи профілактичного характеру: виховні години з питань безпечної життєдіяльності, бесіди, усні журнали. Класні керівники, класоводи проводять бесіди про безпечну поведінку на дорозі, під час спортивних змагань та при користуванні побутовими приладами. У дошкільних навчальних закладах проводяться „Тижні безпеки дитини”. У навчальних закладах оформлено стенди з відповідною літературою та наочною агітацією щодо попередження загибелі та травмування людей у побуті, під час дорожньо-транспортних пригод, на водних об'єктах.

У рамках Всесвітнього дня охорони праці проводився конкурс дитячого малюнка „Охорона праці очима дітей”, метою якого є привернення уваги суспільства до проблем у сфері охорони праці, профілактика нещасних випадків серед учнівської молоді під час навчально-виховного процесу, підвищення рівня знань учнів про проблеми безпеки власного життя.

 

Будівництво, капітальні ремонти, енергозберігаючі технології, підготовка до початку опалювального сезону, закріплення землі за навчальними закладами

В  усіх  загальноосвітніх  навчальних  закладах  завершені  поточні  ремонти  приміщень  пофарбовано  стіни,  підлоги, вікна, двері,  парти. Частково  велися  штукатурні  та  шпаклювальні  роботи.  У значній  мірі  ремонти  проводилися  за  батьківські  і  вчительські  кошти.

Проведена  підготовка  котелень до  роботи  в  осінньо – зимовий  період. Зроблений  косметичний  ремонт  в  кожній  котельні,  перевірено  інженерні  мережі, запірну  арматуру.

Здійснено  поточні  профілактичні  роботи  пічного  опалення.

У  Борівській  ЗОШ І-ІІІ ст.  реконструйовано  дах  котельні, влаштовано шатрову покрівлю згідно будівельних норм  і  правил, на що  затрачено 65968 гривень.

В  Іванчицькій  ЗОШ  відремонтовано грубки. У  Бутівській  ЗОШ І-ІІ ступенів встановлено  нову  огорожу.

У  багатьох  школах  за  власні  кошти  велися   капітальні  ремонтні  роботи  окремих  класів.

Заключена  угода  з   товариством з  обмеженою  відповідальністю  «Престиж- Захід»  на  виготовлення  проектно-кошторисної документації  щодо  заміни вікон  на  металопластикові  для  всіх  загальноосвітніх  навчальних закладів.  Сума  угоди   становить  185 тисяч  гривень. У  разі  включення  до  програми «Зелені  інвестиції»  всіх  навчальних закладів  нашого району  в    школах  будуть  замінені  вікна  на  металопластикові.

Станом  на  30.07.2012 року  навчальні  заклади  забезпечені  вугіллям  на   5 %  від  потреби (2320 тонн),  дров –  35  %  від  потреби (709 м3). На   даний  час  на  закупівлю  вугілля  проведено  конкурсні  торги  і  акцептовано  пропозицію  з  найнижчою  ціною.   10  серпня   підписано  договір  і  розпочнеться  завезення  вугілля.

Гострою   залишається  проблема  заміни  старих  котлів  на  нові  у  Серницькій  ЗОШ І-ІІІ ст., Морочненській, Кутинській,  Новорічицькій ЗОШ І-ІІІ ст., Храпинській, Зарічненській  ЗОШ  І-ІІ ст.

Необхідно   замінити   димову  трубу у  Мутвицькій  ЗОШ І-ІІІ ст.,  влаштувати  нову свердловину  та  прокласти  водопровід  до  їдальні  Нобельської  ЗОШ  І-ІІІ ст.

Потребують  ремонту  теплотраси  у  Задовженській  і  Бродницькій  ЗОШ  І-ІІ ступенів.

 

Позашкільна освіта

Сьогодні позашкільна освіта, інтегруючись в загальному освітньому просторі, може реально слугувати державі у всебічному розвитку і соціалізації, вихованні та навчанні нової людини, адекватної до викликів сучасності та вимог життя.

Уже нікого не потрібно переконувати в тому що подальший розвиток позашкільної освіти, її осучаснення є нагальною потребою.

Саме з цією метою в установленому порядку було прийнято районну цільову соціальну програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 43,5 тис. грн за рахунок районного бюджету.

Виконання заходів Програми забезпечить удосконалення позашкільної освіти, надання підтримки та створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді шляхом:

здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях, організованих у загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів;

створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти через забезпечення навчальних закладів навчальними і наочними посібниками з питань позашкільної освіти;

забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням;

проведення капітального ремонту будівель, споруд та обладнання в комунальних позашкільних навчальних закладах.

В районі збережена мережа позашкільних навчальних закладів району.

Позашкілля сьогодні – це 2 позашкільних навчальних закладів. У гуртках і творчих об’єднаннях названих закладів займається 448 дітей та учнівської молоді.

До гуртків на базі загальноосвітніх навчальних закладів залучено 108 учнів, що становить 24 % від загальної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою в районі.

Діюча мережа позашкільних навчальних закладів та мережа гуртків загальноосвітніх навчальних закладів в основному забезпечує потреби дітей та учнівської молоді у вихованні, всебічному розвитку, здобутті якісної позашкільної освіти.

Позашкільні навчальні заклади району забезпечено педагогічною та фаховою пресою, науково-методичною літературою.

Будинок учнівської молоді взяв участь у конкурсі на кращу науково-методичну розробку за напрямами позашкільної освіти, в якому вибороли 2 призових місця.

Показником послідовної та системної роботи відділу освіти, педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів є участь та результативність учнів, вихованців у масових заходах.

На виконання плану обласних заходів та участі дітей і учнівської молоді у Всеукраїнських заходах за напрямами позашкільної освіти у 2011-2012 навчальному році в районі проведено 32  районних заходів, у яких взяли участь понад 186 дітей та учнівської молоді.

Однак, є ряд невирішених питань і проблем. А саме: виконання заходів районної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти утруднене фінансуванням позашкільної освіти з другого кошика та за залишковим принципом;

потребує поповнення та поновлення матеріально-технічна база, особливо комп’ютерними засобами та оргтехнікою;

 

 
Copyright 2010. Design by Petrovets.